Sisällöt 5 ja 6

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON VALMENTAJAKURSSIT TASO I

LAUKOMINEN

SISÄLTÖ:

Osaamistavoitteet:
Valmentaja osaa opastaa pelaajia oikean mailan valinnassa.
Valmentaja osaa harjoituttaa pelaajien laukaisutekniikkaa jäällä ja oheisharjoituksissa.
Valmentaja osaa harjoituttaa laukaisussa tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia.
Valmentaja ymmärtää laukaisutekniikan harjoituttamisessa videopalautteen hyödyntämisen.

Lajivalmentaminen:
Laukaisutekniikat jäällä ja oheisharjoittelussa
Laukomista tukevan fysiikan harjoituttaminen

 

FYYSINEN HARJOITTELU

SISÄLTÖ:

Osaamistavoitteet:
Valmentaja ymmärtää elinjärjestelmien kehittämisen ja toiminnan perusteet 
Valmentaja ymmärtää ominaisuuksien kehittämisen perusteet
Valmentaja tiedostaa ohjelmoinnin ja pitkäjänteisen harjoittelun merkityksen suunnittelussa
Valmentaja tiedostaa lapsen kehitysvaiheen merkityksen fyysisten ominaisuuksien harjoituttamiseen
Valmentaja osaa suunnitella lapsen kehitysvaihetta tukevan ominaisuusharjoituksen

Valmentaminen 2h:
Herkkyyskausien ymmärtäminen suunnitelmallisuudessa
Ominaisuuksien harjoituttaminen ja yhdistäminen ohjelmoinnissa
Demoharjoituksen suunnittelu ja toteuttaminen eri kehitysvaiheissa oleville pelaajille