Tietopankki

Tärkeää tietoa kaikille pelaajille ja heidän vanhemmilleen

Rekisteröidyssä yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttää aina seuran kokous. Sisu Hockeyssä näitä kokouksia on vuodessa sääntömääräisesti kaksi: kevätkokous ja syyskokous. Näissä kokouksissa päätetään mm. jäsenmaksuun suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä vastavaasti toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuksesta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Operatiivinen käytännön päätöksenteko on yleensä seuran johtoryhmällä, johon kuuluu puheenjohtaja, valmennuspäällikkö ja esim. varapuheenjohtaja tai joku muu johtokunnan jäsen. Seuran puheenjohtaja hoitaa yhteydet Jääkiekkoliittoon, Liikuntahalliyhtiöön ym. seuran yhteistyökumppaneihin.

Käytännön asioista joukkueen tasolla vastaa joukkueen johtoryhmä, johon kuuluvat joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja rahastonhoitaja. Valmennuksesta, peluuttamisesta yms. vastaa aina vastuuvalmentaja. Joukkueenjohtaja saa neuvoja ja opastusta seuran puheenjohtajalta. Vastuuvalmentajien yhteyshenkilö on aina valmennuspäällikkö, jolle kuuluvat kaikki valmennukseen liittyvät asiat. Rahastonhoitajien neuvonnan hoitaa seuran rahastonhoitaja. Huoltoasioissa joukkueen huoltajat voivat kääntyä seuran huoltopäällikön puoleen.

Joukkueenjohtajan tehtävänä on toimia yhdyslenkkinä vanhempien ja joukkueen johtoryhmän välillä. Valmennuksella on näin työrauha, kun vanhemmat asioivat joukkueenjohtajan kanssa. Raha-asioista vastaa rahastonhoitaja.

Vanhempien roolina on kuljettaa, kannustaa ja kustantaa lapsen urheiluharrastus sekä hoitaa vuorollaan talkoilla joukkueen otteluiden toimitsijatehtävät. Vanhemmat päättävät joukkueen kokouksessa joukkueen varainhankinnasta sekä valitsevat joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan ja joukkueen huoltajat. Seuran johtokunta vahvistaa nämä valinnat. Joukkue valitsee syksyn kokouksessaan edustajat seuran kokouksiin, mikäli joukkueen toimihenkilöitä on vähemmän kuin 8. Loput edustajat valitaan vanhemmista. Muut vanhemmat voivat liittyä seuran jäseniksi täyttämällä hakemuslomakkeen ja maksamalla jäsenmaksun.

Suomen Jääkiekkoliiton sivuilta löydät hyödyllistä tietoa lajista sekä tulospalvelun, josta näkee kaikki liiton alaiset otteluohjelmat sekä otteluiden tulokset. U13-ikäisten ja sitä vanhempien pelaajien otteluita voi seurata reaaliaikaisesti.

SYKSYN HAKU

Ikäluokkien U9-U12 perheillä on syksyllä mahdollisuus hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin. Seurojen kautta tapahtuva tukihaku jatkuu 23.10. saakka.

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: U11-U12 // 300 € ja U9-U10 // 200 €. Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan pelaajan kauden 2020-21 kausimaksuihin.

HAKUPROSESSI SYKSYLLÄ

Käytännössä haku etenee näin:

  1. Pelaajan huoltaja täyttää hakulomakkeen Sisu Hockeyn nettisivuilla 18.10. mennessä. Kaikki hakijan tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä käsittele seurassa kukaan muu.
  2. Seuran pj täyttää jokaisesta hakijasta erikseen lomakkeen Jääkiekkoliittoon liiton ohjeiden mukaisesti. 
  3. Suomen Jääkiekkoliitto tekee päätökset tuen saajista marraskuussa ja ilmoittaa siitä seuroille.
  4. Tuet maksetaan seuran tilille joulukuussa.

KEVÄÄN HAKU

Kevään haku tapahtuu maaliskuussa ja tukea voivat hakea seuraavalla kaudella ikänsä puolesta D-, C- ja B-ikäiset pelaajat. Tuki haetaan pelaajan iän mukaan, vaikka pelaisi eri-ikäisten joukkueessa. D-ikäiset ovat kuudes- ja seiskaluokkalaisia, C-ikäiset ovat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia ja B-ikäiset ovat toisen asteen opiskelijoita ensimmäisellä ja toisella luokalla.

Tukisummat ovat olleet yleensä B-ikäisille pelaajille 1300 € , C-ikäiselle 1000 € ja D-ikäiselle pelaajalle 700 €. Tuki käytetään pelaajamaksuihin ja maksetaan suoraan seuran tilille, ei pelaajalle tai hänen huoltajalleen. 

HAKUPROSESSI KEVÄÄLLÄ

Käytännössä haku etenee näin:

  1. Pelaajan huoltaja täyttää hakulomakkeen Sisu Hockeyn nettisivuilla 23.3. mennessä. Kaikki hakijan tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä käsittele seurassa kukaan muu.
  2. Seuran pj täyttää jokaisesta hakijasta erikseen lomakkeen Jääkiekkoliittoon liiton ohjeiden mukaisesti. 
  3. Suomen Jääkiekkoliitto tekee päätökset tuen saajista kesäkuussa ja ilmoittaa siitä seuroille.
  4. Tuet maksetaan seuran tilille syyskuussa.

 

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa?

Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Me tarjoamme ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa.

Tutustu Et ole yksin -sivuihin.