Kevätkokous

Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)       kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6        Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7        Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8        Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

9        Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10      Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

11      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12      Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.