Joukkueille

Joukkueen toimihenkilöt

Seura nimeää joukkueiden valmentajat, jotka toimivat valmennuspäällikön alaisuudessa. Valmennuspäällikkö tekee valmentajien kanssa sopimukset ja seura maksaa valmentajille sopimuksen mukaisesti kulukorvauksia oman auton käytöstä. Valmentajat voivat tarvittaessa pyytää pelaajien vanhempia auttamaan jäälle. Nämä henkilöt eivät ole seuran virallisia valmentajia eikä heille makseta avustamisesta mitään. Kaikilla Sisu Hockeyn jäävuoroilla kaikilla jäällä olevilla henkilöillä niin aikuisilla kuin lapsilla on kypäräpakko.

Syksyn vanhempainkokouksissa joukkueen pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan, vastuuhuoltajan ja tarvittaessa huoltotiimiin useampia henkilöitä. Seura vahvistaa (tai voi jättää vahvistamatta) vanhempainkokouksen toimihenkilövalinnat. Joukkueen toimihenkilöille voidaan maksaa kulukorvaus, jos vanhempainkokous niin päättää. Seura linjaa vuosittain kulukorvausten enimmäismäärät.

Joukkueen edustus seuran kokouksissa

Joukkue maksaa 8 edustajan jäsenmaksun seuralle. Kahdeksan edustajan joukkoon kuuluvat aina joukkueen toimihenkilöt eli joukkueenjohtaja, valmentajat (seuran nimeämät), huoltajat ja rahastonhoitaja. Jos joukkueen toimihenkilöitä on vähemmän kuin 8 henkilöä, valitsee syksyn vanhempainkokous loput edustajat vanhemmista edustamaan joukkuetta seuran kokouksissa. Muut pelaajien vanhemmat voivat osallistua seuran kokouksiin, mutta äänestysoikeus on vain jäseneksi liittyneillä. Jäsenyydestä lisää täältä.