Ylimääräinen kokous

SISU HOCKEY HÄMEENLINNA RY YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 29.2.2020 KLO 14.30

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Käsitellään syyskokouksen pyytämä seuran jäsenyyttä ja äänestysoikeutta koskeva selvitys
  7. Päätetään johtokunnan esittämästä käytännöstä koskien seuran jäsenmaksun maksamista
  8. Päätetään kokous

Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n johtokunta