Syyskokous

Syyskokouksen sääntömääräiset asiat

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6        Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7        Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama
          toiminnantarkastuskertomus

8        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
          vastuuvelvollisille

9        Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat       

10      Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.