Sisällöt 3 ja 4

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON VALMENTAJAKURSSIT TASO I

 

LUISTELU E1 JA NUOREMMAT

SISÄLTÖ:

Osaamistavoitteet:
Valmentaja ymmärtää lasten luistelun laatutekijät
Valmentaja osaa harjoittaa lasten luistelua pelinomaisten oppimisympäristöjen avulla
Valmentaja tiedostaa leikkien ja pelien avulla tapahtuvan luistelun opettamisen tehokkuuden
Valmentaja osaa integroida pelinomaisiin harjoitteisiin monipuolisesti luistelua tehostavia sääntöjä
Valmentaja ymmärtää lasten luistelun opetus- ja oppimisjärjestyksen

Valmentaminen 1h:
Perusliikuntataitojen merkitys lajitaitojen kehittymisessä

Lajivalmentaminen 3h:
Lasten luistelun laatutekijät teoriassa
Luistelua tukeva oheisharjoittelu
Demojääharjoitus

 

KIEKONTAIDOT E1 JA NUOREMMAT

SISÄLTÖ:

Osaamistavoitteet:
Valmentaja ymmärtää kiekontaitojen opetusjärjestyksen 
Valmentaja osaa hyödyntää leikkejä ja pelejä kiekontaitojen opettamisessa

Valmentaminen 2h:
Erilaisten opetustyylien käyttäminen kiekontaitojen opettamisessa

Lajivalmentaminen 2h:
Kiekonhallinnan ydinkohdat
Kiekonhallinta ahtaassa tilassa
Kiekon kuljettaminen täydessä vauhdissa
Harhauttaminen pelissä
Syöttäminen ja maalinteko