Sisällöt 1 ja 2

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON VALMENTAJAKURSSIT TASO I

 

MINÄ VALMENTAJANA -KURSSI

SISÄLTÖ:

Minä valmentajana -koulutus on tarkoitettu urheiluseurojen ohjaajille, valmentajille ja seuratyöntekijöille. Koulutuksella on tarkoitus auttaa ja innostaa ihmisiä toimimaan valmentajina ja yleisesti toimijana jääkiekon parissa.

Osaamistavoitteet:
Antaa valmentajille perustietoja ja -taitoja ohjaamisesta ja opettamisesta
Innostaa valmentajia etenemään koulutuspolulla

Valmentaminen 3h:
    
Lasten urheilun tärkeät asiat
     Valmentajana toimiminen
     Opettamisen perusteet
     Mistä tukea toimintaan


SUUNNITELMALLISUUS -KURSSI

SISÄLTÖ:

Osaamistavoitteet:
Valmentaja ymmärtää toimintaympäristön ja sen toimintatapojen sekä sääntöjen merkityksen osana pelaajana kehittymistä.
Valmentaja ymmärtää oman seuran linjausten merkityksen osana pitkäjänteistä pelaajan kehittämistä.
Valmentaja ymmärtää suunnitelmallisuuden merkityksen osana yksilön kehittämistä.
Valmentaja osaa erotella seura-, joukkue- ja yksilötason suunnitelmat ja muodostaa niistä pelaajan kehittymistä tukevan kokonaisuuden.
Valmentaja osaa suunnitella yhden harjoituskerran rakenteen seuran / joukkueen suunnitelmassa olevien tavoitteiden mukaisesti.
Valmentaja osaa ottaa huomioon muut sidosryhmät osana toimintaympäristöä (seura, muut toimihenkilöt, vanhemmat jne.)

Valmentaminen 4h:
    
Seuratason toiminnan linjaukset
     Toiminnan suunnitteleminen isommasta kokonaisuudesta kohti yhden harjoituskerran rakennetta
     Suunnitelmallisuus seura- ja joukkuetasolla
     Suunnitelmallisuuden eri tasot (toimintaympäristö, urheilullisuus, yksilö, jääkiekko-osaaminen)
     Harjoituskerran (jääharjoittelu ja oheisharjoittelu) rakenne osana suurempaa kokonaisuutta
     Joukkueen säännöt ja toimintatavat
     Toimiminen eri sidosryhmien kanssa