Sisu Hockeyn kevätkokous 24.4.2019 klo 18.00

9.4.2019

Sisu Hockeyn kevätkokous pidetään 24.4.2019 klo 18.00 Kisa-kabinetissa, osoitteessa Kiekkoritarinkuja 3, 13130 Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

TYÖJÄRJESTYS

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b)  sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään kokous