Sisu Hockeyn uudet toimintasäännöt hyvätty

19.12.2018

Seuran syyskokous pidettiin tiistaina 18.12.2018. Kokouksessa hyväksyttiin seuran uudet toimintasäännöt sekä kauden 1.5.2017-30.4.2018 vuosikertomus ja tilinpäätös.

Uudet säännöt on muutettu noudattamaan Suomen Olympiakomitean urheiluseuroille laatimia mallisääntöjä. Isoin uudistus koskee jäsenen erottamista ja muita kurinpitotoimia. Kyseinen pykälä on päivitetty nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Uusien sääntöjen mukaan seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

Syyskokouksen hyväksymät uudet toimintasäännöt astuvat voimaan kun ne on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa ja merkitty Yhdistysrekisteriin.

Uudet säännöt löytyvät tästä.