Sisu Hockeyn syyskokous ti 18.12.2018 klo 18.00

4.12.2018

Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n syyskokous pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 18.00 Kisa-kabinetissa, os. Kiekkoritarinkuja 3, 13130 Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä johtokunnan esitys seuran uusiksi toimintasäännöiksi. Ehdotus uusiksi toimintasäännöiksi löytyy Sisun nettisivuilta kohdasta Tietopankki ja Säännöt. Muutoksen kohteina olevat tekstit on merkitty kursiivilla. 

Suomen Olympiakomitea on nykyään valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö ja sen tehtäviin kuuluu myös urheiluseuratoiminnan kehittäminen. Olympiakomitea on päivittänyt urheiluseuroille uudet mallisäännöt, joiden mukaisesti on tehty muutokset myös Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n toimintasääntöihin. Suurimmat muutokset koskevat kohtaa ”Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet”. Sääntömuutokset käsitellään seuran yleisessä kokouksessa.

Kokouksen esityslista:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Toimintasääntöjen muuttaminen
10 Päätetään kokous

Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n Johtokunta